საქონლის იმპორტი RS.GE დან

სახარჯი მასალების და მედიკამენტების იმპორტი RS.GE დან.

მომხმარებლებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და სასიამოვნოა RS.GE დან საშუალებების იმპორტი MEDWORK ში.

ამ ფუნქციის საშუალებით უკვე შესაძლებელია "ხელის ერთი მოსმით" ასობით საშუალების მარტივად შეტანა აფთიაქი/საწყობის მოდულში.

- ირჩევთ ზედნადებს რომლის იპორტიც გსურთ
- ირჩევთ განყოფილებას
- უთითებთ ერთეულს და ვადას
- დააჭერთ შემოტანას

სულ ეს არის. საშუალებები შემოტანილია!

კლინიკის მართვის საინფორმაციო სისტემა - MEDSOFT.GE