ახალი ვერსია 7.0

MEDSOFT მუდმივ რეჟიმში ახორციელებს პროგრამული პროდუქტის MEDWORK-ის განახლებას.
მუდმივი გაუმჯობესების შედეგად მიმდინარე წლის მიწურულს დაგეგმილია ახალი ვერსიის 7.0-ის გამოშვება.
მიმდინარე წლის დეკემბრისთვის დასრულდება შესაბამისი ცვლილებების და დამატებების განხორციელება და ტესტირება.MEDWORK 7.0 ეს არის ახალი, გაუმჯობესებული და ფუნქციურად კიდევ უფრო მრავალფეროვანი ვერსია.

ახალ ვერსიაში ჩვენს მომხმარებლებს დახვდებათ
 • სტაციონარის ეფექტური მართვის ფუნქციები
 • საწოლდღეების და მისი მონაცემების რეალურ რეჟიმში მართვა
 • გაუმჯობესებული და კიდევ უფრო მრავალფეროვანი რეპორტები - ამბულატორიის და სტაციონარის
 • დინამიური რეპორტები რომლის შექმნა/გადაკეთება უკვე თქვენც შეგიძლიათ
 • გაუმჯობესებული საწყობის მოდული
 • მრავალფეროვანი რეპორტები და საბეჭდი ფორმები საწყობში
 • RS.GE სთან ინტეგრაციის ახლებური სისტემა
 • საწყობის მართვისა და მარაგების მონაცემების დაცვის ახალი სისტემა
 • ფორმა N025 ატვირთვა და MOH.GOV.GE პორტალთან ინტეგრაცია
 • გადახდების გაუმჯობესებული სისტემა
 • კლინიკის დოკუმენტების მართვის სისტემა
 • ფინანსურ მოდულში აქცია/ფასდაკლებების მართვის გაუმჯობესებული სისტემა

გადმოწერეთ MEDWORK 7.0 - ის ბროშურა.

ასე რომ ახალ 2017წელს ჩვენ შევხვდებით ახალი ვერსიით

MEDSOFT.GE - კლინიკის მართვის საინფორმაციო სისტემა