გასული წლის შეჯამება და 2017წ გეგმები

წარმოგიდგენთ კლინიკის მართვის საინფორმაციო სისტემა - MEDWORK-ში 2016 წელს განხორციელებულ ცვლილებებს და 2017 წლის გეგმებს. გასული წელი დახუნძლული იყო ცვლილებებით და დამატებებით.
გასულ 2016 წელს კომპანიის მიერ განხორციელდა შემდეგი პროექტები:
ფინანსური მოდული

 • სტაციონარის ფუნქციები: საწოლდღე და მისი მონაცემების ფინანსური მართვა - საწოლდღის ავტომატური ზრდა, საწოლდღის ფინანსური მაჩვენებლების ზრდა ავტომატურად
 • სტაციონარის რეპორტი
 • ამბულატორიის რეპორტი
 • განყოფილებების ფინანსური შესრულების რეპორტი
 • ხელფასების ახალი რეპორტი + გრაფიკული კომპონენტი
 • ფინანსურ მოდულში აქცია/ფასდაკლებების მართვის გაუმჯობესებული სისტემა
 • სალარო აპარატთან ინტეგრაცია
 • წინასწარი კალკულაციების მოდული
 • გადახდების გაუმჯობესებული სისტემა - ერთიანი გადახდები
 • დინამიური რეპორტები რომლის შექმნა/გადაკეთება უკვე თქვენც შეგიძლიათ
 • ფორმა 025 ატვირთვა და MOH.GOV.GE პორტალთან ინტეგრაცია

აფთიაქი/საწყობის მოდული

 • დაემატა საქონლის კლასიფიკატორები (ჯგუფი და ქვეჯგუფი)
 • დაემატა 15მდე სხვადასხვა ტიპის საბეჭდი ფორმა
 • დაბრუნების ოპერაცია
 • მარაგების მონაცემების დაცვის ახალი სისტემა
 • რეპორტი - ამჟამად მარაგები
 • საწყობის ფინანსური რეპორტი
 • ხარჯის გატარების ახალი ფორმები (პაციენტზე და განყოფილებაზე)
 • ახალი საწყობი კვლავ ინტეგრირებულია RS.GE სთან და შესყიდვების ასახვა ხდება ავტომატურად, მარტივად.

 

პაციენტის ძიება/რეგისტრაციის მოდული

 • პაციენტის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის სკანირება/ატვირთვის ფუნქცია
 • საგარანტიოს სკანირება, Word, PDF, Image - ფაილის ატვირთვა
 • მომსახურებაზე ალტერნატიული სპონსორის მითითება
 • კალკულაციაში რეალიზებულია ალტერნატიული სპონსორის საკითხი
 • ისტორიის 4 სტატუსი (აქტიური, გაწერილი, დასახური და დახურული)
 • პაციენტის მისამართში რეგიონი და რაიონი ენიჭება ჩამოსაშლელი სიიდან
 • ისტორიის ნუმერაციის 2 ვარიანტი (ავტომატური ან მანუალური) - ირჩევს კლინიკა

კლინიკის მართვის მოდული

 • ამჟამად პაციენტების რეპორტს დაემატა მონაცემები
 • პაციენტის განყოფილებებში მოძრაობის რეპორტი
 • დიაგნოზების დამატებისას ენიჭება მისის სახე (ძირითადი დაავადება, ძირითადის გართულება თანმხლები)

ელ-ისტორია

 • E-Mail დაგზავნის მოდული
 • შაბლონები ისტორიაში

ჩაწერის სია

 • სმს დაგზავნის მოდული და მისი ინტეგრაცია ჩაწერის სიასთან
 • ჩაწერილი პაციენტის სამახსოვრო ბლანკის ბეჭდვა

პარამეტრები - პროგრამის მართვა

 • დაემატა 30მდე სხვადასხვა ტიპის მომხმარებლის უფლება/შეზღუდვა
 • მონაცემთა ბაზის არქივაცია ჩვეულებრივ მომხმარებელსაც შეუძლია MEDWORK იდან შესაბამისი უფლების ქონის შემთხვევაში
 • განახლდა პარამეტრების ყველა ცხრილი

დაემატა ახალი - კლინიკის დოკუმენტების მართვის მოდული

 • ეს გახლავთ კლინიკის მართვისათვის საჭირო დოკუმენტების კრებული
 • შესაძლებელია Word, PDF, Excel, Image ფაილების ატვირთვა
 • კლინიკის მართვისთვის საჭირო დოკუმენტები
 • სამედიცინო პროტოკოლები და გაიდლაინები
 • შინაგანაწესი
 • ხელშეკრულებები

სრულიად ახალია MEDWORK-ის განახლების მოდული

 • MEDWORK ახალი ვერსიის სერვერიდან გადმოწერა ხდება სწრაფად
 • გადმოიწერება მხოლოდ ის ფაილი რომელიც შეიცვალა
 • ასეულობით კომპიუტერზე შესაძლებელია განახლების ერთდროულად გაკეთება
 • განახლება ხდება ავტომატურად თქვენი ჩარევის გარეშე (წინა ვერსიაში აუცილებელი იყო განახლების პროგრამის გაშვება)

2017 წლის გეგმები

 • ინტეგრაცია ლაბორატორიულ ანალიზატორებთან-კვლევის შედეგების ავტომატური ატვირთვა MEDWORK-ში
 • პაციენტის მონიტორთან ინტეგრაცია -
 • ელ-სამედიცინო ისტორია HL7 სტანდარტების მიხედვით და ინტეგრაცია ჯანდაცვის სამინისტროს პორტალთან(MOH.GOV.GE)
 • ბუღალტრულ პროგრამებთან ინტეგრაცია - მოთხოვნის შესაბამისად
 • მენეჯერის გვერდი -
 • პაციენტის გვერდი -
 • რიგების მართვის სისტემებთან ინტეგრაცია - მოთხოვნის შესაბამისად
 • პაციენტის ელექტრონული დანიშნულება ამბულატორიისთვის
 • პაციენტის ელექტრონული დანიშნულება სტაციონარისთვის

 

MEDSOFT.GE - კლინიკის მართვის საინფორმაციო სისტემა