სიახლეები

ჯანდაცვის სამინისტროს საინფორმაციო ტექნოლოგიების (IT) დეპარტამენტმა დაიწყო თვისობრივად ახალ ფ IV/100/ა - ზე მუშაობა.

ფორმა IV-100/ა შევსება კიდევ უფრო ავტომატიზებული გახდა, მისი დაწერა გაცილებით ნაკლებ დროს მოითხოვს ვიდრე ოდესმე
MEDWORK - კლინიკის მართვის პროგრამა. მოდული: ელექტრონული სამედიცინო ისტორია
რა დრო სჭირდება რეცეპტის გამოწერას?
ხელით წერისას შესავსებია პაციენტის სახელი გვარი, ასაკი, ექიმის სახელი და გვარი, მოსაძებნია მედიკამენტი, კლინიკის ინფორმაცია და ა.შ.