სიახლეები

2019 წლის 3 იანვარს ამუშავდა ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის შესახებ ელექტრონული ჩანაწერების EHR სისტემა. ეს არის პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ მონაცემთა ციფრული საცავი.

ფორმა IV-100/ა შევსება კიდევ უფრო ავტომატიზებული გახდა, მისი დაწერა გაცილებით ნაკლებ დროს მოითხოვს ვიდრე ოდესმე
MEDWORK - კლინიკის მართვის პროგრამა. მოდული: ელექტრონული სამედიცინო ისტორია