ბუღალტრული სისტემები
ინტეგრაცია ბუღალტრულ სისტემებთან

ინტეგრაცია გულისხმობს MEDSOFT სისტემაში აღრიცხული მომსახურებების, გადახდების, დავალიანებების, პერსონალის, ხელფასების, აფთიაქის შესყიდვების ასახვას ბუღალტრულ პროგრამაში