ლაბორატორიული ანალიზატორების მართვის სისტემა
ლაბორატორიული ანალიზატორების მართვის სისტემა

ანალიზატორებთან ინტეგრაციის საშუალებით ანალიზის პასუხები ავტომატურად აისახება MEDSOFT სისტემაში და ლაბორანტის დადასტურების შემდეგ ხელმისაწვდომია დანარჩენი სამედიცინო პერსონალისთვის, პასუხების გადატანა მარტივადაა შესაძლებელი ფ100 ში.