სოციალური მომსახურების სააგენტო
სოციალური მომსახურების სააგენტო

ინტეგრირებული კომპონენტებია:
  • ფორმა 025
  • ფორმა 066

MEDSOFT სისტემაში დაგენერირებული ათასობით ჩანაწერების ატვირთვა მარტივადაა შესაძლებელი, შედეგად მომხმარებელს აღარ მოუწევს თითოეული შემთხვევის პორტალზე შეყვანა.