შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პორტალი MOH.GOV.GE

ინტეგრირებული კომპონენტებია:

  • ელექტრონული რეცეპტი
  • ჯანმრთელობის ელექტრონული ჩანაწერების სისტემა EHR

MEDSOFT სისტემაში დამატებული ელექტრონული რეცეპტი ავტომატურად იტვირთება ექიმის ელ-რეცეპტის პორტალზე, შედეგად ექიმი მუშაობს მხოლოდ MEDSOFT სისტემაში, კლინინიკის ადმინისტრაციას კი შეუძლია რეპორტების საშუალებით განახორციელოს კონტროლი.