შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პორტალი MOH.GOV.GE

ინტეგრირებული კომპონენტებია:
  • ელექტრონული რეცეპტი
  • ფორმა N IV/100-ა *

MEDSOFT სისტემაში დამატებული ელექტრონული რეცეპტი ავტომატურად იტვირთება ექიმის ელ-რეცეპტის პორტალზე, შედეგად ექიმი მუშაობს მხოლოდ MEDSOFT სისტემაში, კლინინიკის ადმინისტრაციას კი შეუძლია რეპორტების საშუალებით განახორციელოს კონტროლი.