სიახლეები

MEDSOFT მა კლინიკის მართვის მოდულს დაამატა კიდევ ერთი მიმართულება  - ოპერაციების და ანესთეზიის კომპონენტი.
კიდევ ერთი სასიამოვნო სიახლე - ჩვენი პროდუქტის მომხმარებელი გახდა პირველი საავადმყოფო
ჯანდაცვის სამინისტროს - MOH.GOV.GE პორტალთან ინტეგრაცია. ფორმა 025 სტატისტიკური ფორმები.
MEDWORK-ის უნიკალური და მოქნილი რეპორტები/ანგარიშგებები ცხრილის და გრაფიკის სახით
კლინიკის მართვის საინფორმაციო სისტემა MEDWORK-ის შექმნა დაიწყო 2009 წლიდან.