ოპერაციების და ანესთეზიის კომპონენტი

MEDSOFT მა კლინიკის მართვის მოდულს დაამატა კიდევ ერთი მიმართულება  - ოპერაციების და ანესთეზიის კომპონენტი.

მიღებული კომბინირებული  (ფინანსურს + კლინიკური ნაწილი) რეპორტი შეიცავს მნიშვნელოვან სტატისტიკურ ინფორმაციას და განვლილი პერიოდის თვის, წლის ჭრილში გრაფიკული ანალიზის საშუალებას იძლევა.სტანდარტული ფინანსური რეპორტები მოიცავს შემდეგ ინფორმაციას.

•    ჩატარებული ოპერაციის სახეობა და რაოდენობა
•    დაწყება, დასრულება
•    ფასი
•    მონაწილე პერსონალი

ოპერაციების და ანესთეზიის კომპონენტი კი დამატებით მოიცავს შემდეგ ინფორმაციას:
•    ანესთეზიის სახე
•    ანესთეზიის დაწყება, დასრულება, ხანგრძლივობა
•    ASA
•    ოპერაციის პროფილი
•    პოსტოპერაციულში გადაყვანა და დაყოვნება
•    პოსტოპერაციულში ფხვ ზე ყოფნის ხანგრძლივობა
•    გართულებები

მიღებული კომბინირებული  (ფინანსურს + კლინიკური ნაწილი) რეპორტი შეიცავს მნიშვნელოვან სტატისტიკურ ინფორმაციას და განვლილი პერიოდის გრაფიკული ანალიზის საშუალებას იძლევა.

ყველა რეპორტს აქვს:
•    ექსელში ექსპორტი
•    ბეჭდვის
•    გრაფიკულ რეჟიმში შედარების ფუნქცია

MEDSOFT.GE - კლინიკის მართვის საინფორმაციო სისტემა