სიახლეები

შეუერთდით კლინიკური კველევების საერთაშორის ქსელს შვეიცარული Clinerion-ის პროდუქტების მეშვეობით!

CLINERION არის ლიდერი კომპანია სამედიცინო ინფორმატიკის დარგში.

MEDSOFT გახდა შვეიცარული კომპანია ️CLINERION-ის ერთადერთი წარმომადგენელი საქართველოში.

გაფორმდა ხელშეკრულება შვეიცარული კომპანია CLINERION-სა და MEDSOFT შორის.