ციფრული ჰოსპიტალი 360

პროექტი "ციფრული ჰოსპიტალი 360", რომელიც ითვალისწინებს კლინიკის სრულად ციფრულად მართვას.

Digital Hospital 360, "ციფრული ჰოსპიტალი 360" ფარგლებში შემდეგი ცვლილებებია:
✅ინტეგრაცია ლაბორატორიულ ანალიზატორებთან - LIS
✅ინტეგრაცია დაშვების სისტემებთან
✅სამუშაო დროის აღიცხვა
✅ბუღალტერიის მოდული
✅ქირურგიული ოპერაციების დაგეგმვა და მართვა

MEDSOFT.GE ჰოსპიტლის მართვის საინფორმაციო სისტემა